شرایط شرکت در مسابقات موشک آبی


شرایط شرکت در مسابقات:

1- هر تیم می تواند حداکثر از دو عضو تشکیل گردد که یکی از آنها باید به عنوان سر گروه معرفی شود.
2- همه اعضا تیم باید کارت دانشجویی خود را در هنگام ثبت نام و برگزاری مسابقه همراه داشته باشند.
3- همه تیم ها موظف به انتخاب یک نام برای موشک خود هستند.
4- بازه ثبت نام در مسابقات از ساعت 8 صبح روز شنبه 16/2/91 الی چهارشنبه 27/2/91 می باشد.

آیین نامه و قوانین مسابقات موشک های آبی:

الف:بیشترین مسافت (برد) : سکوی پرتاب کننده (لانچر) در مرحله اول 45 درجه ثابت موشک را پرتاب می کند. موشک ها باید به صورتی طراحی شوند که بتوانند بیشترین مسافت طولی را بپیمایند. مسافتی که موشک در این مرحله طی می کند اندازه گیری شده و برای محاسبه امتیاز گروه، مورد استفاده قرار می گیرد.
ب: بیشترین زمان پرواز: در این ماده، سکوی پرتاب (لانچر) در زاویه قائم قرار داده می شود و موشک ها به صورت عمودی پرواز داده می شوند. هدف، رسیدن به بیشترین مدت زمانی است که موشک در حال پرواز است (Hangtime). استفاده از چتر نجات در این ماده مجاز نخواهد بود. زمان پرواز موشک از لحظه پرتاب، تا لحظه ی رسیدن موشک به زمین محاسبه خواهد شد.

موارد کلی که همه تیم ها باید رعایت کنند:

الف: کلیه شرکت کنندگان در مسابقه موظفند آئین نامه مسابقه را به دقت مطالعه نموده و رعایت نمایند.
ب: هر تیم یک یا دو نفر عضو خواهد داشت گروه هایی که دو عضو دارند، باید یک نفر به عنوان سر گروه معرفی نمایند.
ج: در کلیه مراحل برگزاری مسابقه، فقط سر گروه هر تیم می تواند برای انجام کارهای مربوطه به مسئولین مراجعه نماید.
د: هر یک از تیم ها باید در زمان ثبت نام، یک نام مناسب برای تیم و موشک خود ارائه کنند.
ه: در هر شرایطی، تیم های شرکت کننده باید نظر هیئت داوران را قبول داشته و ملزم به رعایت احترام به داوران و مسئولین برگزار کننده مسابقه باشند.

مواردی که قبل از برگزاری مسابقه باید در نظر داشته باشند:

1- کلیه تیم ها موظفند موشک های خود را دقیقا مطابق با آئین نامه مسابقات طراحی کنند.
2- سرگروه ها موظفند چند روز قبل از برگزاری مسابقه ( که متعاقبا اعلام خواهد شد)، موشک های خود را جهت بررسی به دفتر شورای صنفی دانشکده تحویل دهند.
3- در صورت عدم تطبیق موشک با موارد آئین نامه، تیم مربوطه باید تا روز مسابقه اصلاحات لازم را انجام دهد در غیر این صورت از مسابقات کنار گذاشته خواهد شد.
مواردی که در روز برگزاری مسابقه گروه ها باید مورد توجه قرار دهند:
الف: در روز برگزاری مسابقه، فقط اعضای گروه هر تیم می توانند در محل پرتاب موشک حضور یابند.
ب: ترتیب پرتاب موشک ها را هیئت داوران تعیین می نمایند، لذا هیچ تیمی حق اعتراض به نوبت خود را نخواهد داشت.

قوانین کلی مسابقات (محدودیت های طراحی و ساخت و پرتاب موشک ها):

1- مرحله اول فقط شامل سنجش برد موشک می باشد.
2- هر گروه در مرحله اول تنها یک پرتاب انجام می دهد.
3- هر تیم برای آماده سازی موشک خود تنها 5 دقیقه فرصت دارد.
4- استفاده از هرگونه نیروی پیشرانی به جز فشار مخزن موشک، در تمام مراحل مسابقه غیر مجاز است.
5- برای پر کردن مخزن در هر یک از مراحل، تنها می توان از آب و هوا استفاده کرد.
6- در مرحله اول زاویه پرتاب ثابت و 45 درجه می باشد.
7- استفاده از هر نوع باله در تمامی مراحل مسابقه مجاز می باشد.
8- استفاده از هر گونه قطعه ی سنگی، فلزی و شیشه ای در ساخت موشک ممنوع است.(باله ها، نوک و پوسته ی بدنه اصلی)
9- طراحی و ساخت موشک های چند تکه (که مخزن آنها از دو یا چند بطری ساخته می شود) مجاز است.
10- هر تیم می تواند مخزن موشک خود را به اندازه دلخواه آب کند.
11- دماغه (نوک) موشک ها نباید به قدری تیز ساخته شود که خطر آفرین باشد. (قضاوت با هیئت داوران است.)
12- هر موشک فقط می تواند یک خروجی آب داشته باشد.
13- ماکزیمم فشار هوا 3 بار می باشد.

نحوه محاسبه امتیاز و رتبه بندی:

- در صورتی که در حین پرواز، قسمتی از موشک از آن جدا شود، اندازه گیری ها بر اساس قطعه اصلی انجام خواهد گرفت. (تعیین قطعه مورد نظر در هر صورت به عهده هیئت داوران است.)

نحوه محاسبه امتیازان به شکل زیر است:

- از 100 امتیاز 20 امتیاز مربوط به طراحی و ساخت موشک می باشد. 50 امتیاز مربوط به پرتاب موشک تحت زاویه 45 درجه و محاسبه حداکثر برد موشک و 30 امتیاز دیگر مربوط به مدت زمان پرواز موشک در حالت پرتاب قائم تا برخورد با زمین می باشد.

چند توصیه برای ایمنی کلیه کسانی که در محل مسابقه حضور دارند:

1- جهت برقراری امنیت کامل، به هیچ عنوان وارد حریم پرتاب موشک نشوید. ممکن است موشک ها از مسیر خود منحرف شده و طرف شما متمایل شوند که با توجه به سنگین بودن نوک موشک ها و سرعت زیاد آنها ممکن است خطر آفرین شود.
2- به کلیه شرکت کنندگان در مسابقه توصیه می شود که تا قبل از برگزاری مسابقه، به صورت مداوم به سایت اطلاع رسانی مسابقات
مراجعه نمایند.

نظر یادتون نرهنیشخند

/ 0 نظر / 97 بازدید